Välkommen till Vävnätet Dalarna

Sekretess och GDPR

Integritetspolicy
Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på vavnatetdalarna.se. Vävnätet Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även egna databehandlingsavtal för tjänster som är levererade av Vävnätet Dalarna. Ta kontakt med oss för ytterligare information om villkoren som gäller för våra tjänster.

Personuppgifter som behandlas:
Vävnätet Dalarna samlar inte in personupplysningar som personnummer eller adresser.
Exempel på information som inhämtas:

  • Kontaktperson
  • Telefonnummer och e-postadress
  • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökt, browerinställningar och IP-adress.

Hur hämtar vi information?
Vävnätet Dalarna samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa sidor eller tjänster.

Exempel på formulär:

  • Kontaktformulär
  • Vid anmälan till webinarer, kurser och konferenser
  • Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post

Ändamålet med information som inhämtas
  • För att kunna ge tillgång till våra sidor och tjänster
  • För att kunna sända relevant information
  • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster
Informationen vi lagrar är den som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?
Information som inhämtats genom formulär på vavnatetdalarna.se lagras i vår databas, som används bland annat till marknadsföring och inloggningsuppgifter för våra medlemmar.

Hur tas information bort?
Information tas bort efter kundens eller medlemmens kontakt med oss.

Utlämning av information till tredje part?
Personuppgifter delas inte ut till tredjepart, men Vävnätet Dalarna kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Vävnätet Dalarna´s vägnar.

Rättigheter
Som användare av Vävnätet Dalarna´s webbplats, vavnatetdalarna.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka. Om du tror att Vävnätet Dalarna inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Sekretess och GDPR

Här finns allt kring sekretess och GDPR.