Om

 

 

 

 

 

 

Deltagarna i föreningen Vävnätet Dalarna har gått en distanskurs - Nätverk för handvävare i Dalarna.

 

Kursen var ett projekt finansierat av Region Dalarna och Tillväxtverket, inom ramverket "Främja kvinnors företagande Kursen hölls på Fornby Folkhögskola i Borlänge 2013- 2014

 

Syftet var att bilda ett nätverk för handvävare som vill markandsföra sig och sälja sina alster.

 

Föreningen bildades i september 2014 och kommer att verka för medlemmars utveckling, formgivning, vävning och försäljning.

 

Syftet är att ordna utställningar, föreläsningar, utbildningar, gemensamma resor och studiebesök,

 

Första utställningen var på vävmässan 2014 i Umeå.

 

I december 2014 hade vi vår andra utställning på trafikverket i Borlänge, även då var pallarna med och en del andra vävnader. Några fick sina alster sålda.

 

Den 19/1 2015 träffades vi på Gustafssons blommor i Borlänge där ägaren Birgitta Gustafsson hade en blombindningskurs med oss. Detta utmynnade i en vävutställning i växthuset med temat växter och höst.

 

I april/maj 2015 hade vi vår 3:e utställning på biblioteket i Leksand. Vi visade många olika varaiationer på vävkonsten och bredden som finns i vävnätverket. Som komplement fanns även pallarna med.

 

Mars 2016 återanvändes växthusvävarna, denna gång i ostkupan på kulturhuset i Orsa.

Utställningen avslutades med en välbesökt och uppskattad Workshop, i form av prova olika vävnadstekniker.

Maj - juni 2016 visade vi utställningen När björkarna susar, inspirerade av Nittsjö keramiks servis Kullsbjörken.

Vi hade ett gott samarbete med personalen, som resulterade i en fantastisk grön färgexplosion.

 

September - oktober 2016 susade björkarna igen hos Kirisi Frimansson som under hösten flyttat sin ateljé och butik till

Siljansnäs, det var ett stort intresse för invigningen och öppet hus i kyrkans före detta lokaler.

 

161005 bjöd vi in allmänheten till en uppskattad föreläsning om ull av Kerstin Paradis Gustafsson , ett 50 tal intresserade samlades i Fornby skola i Borlänge.

 

 

Under våren 2017 har en del av medlemmarna i Vävnätet vävt tyg i 100% ull, som vi senare beredde i en vattendriven vadmals-

stamp i Dala Floda. Kläderna vi vävde, stampade, designade och sydde ställdes senare ut i Leksands sparbank hösten 2017.

 

Vävnätet har under våren 2017 färgat garn med inspiration från körsbär inför utställningar med tema körsbär.

Lördagen den 16/9 - 17 ställdes alstren och det växfärgade garnet ut i Naturrum i Siljansnäs i samband med ett jubileum -

Samarbetet mellan Leksands kommun och vänorten Tobetsu i Japan firar 30år.

Inger Nilsson har vävt en bildväv som ska pryda en vägg i Svenskhuset i Tobetsu, bildväven är en gåva från Leksands kommun.

 

I Juni 2017 hade föreningen en utställning i Bergslagsodlingar i Ludvika, gammalt och nytt visades.

 

April 2018 arrangerade Vävnätet Dalarna modevisning av vadmalskläderna i samband med Riksvävarnas årsmöte i Borlänge.

 

April 2018 hade Vävnätet Dalarna en utställning - tema körsbär på bibloteket i Leksand, körsbärsutställningen var ett

resultat av jubileumsfirandet mellan Leksand och vänorten Tobetsu i Japan.